Kích thước giấy và các loại giấy

0
744
tùy theo nhu cầu và tính chất từng dòng máy in để chọn giấy in thích hợp
tùy theo nhu cầu và tính chất từng dòng máy in để chọn giấy in thích hợp