Có nên sử dụng giấy cắt khi in hoặc photocopy?

0
3111
Có nên sử dụng giấy cắt khi in hoặc photocopy?
Có nên sử dụng giấy cắt khi in hoặc photocopy?